Σχολή Πιάνου

Classes Σχολή Πιάνου
Σχολή Πιάνου
  • Διάρκεια σπουδών: 11- 12 έτη ( Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3,έτη, Ανωτέρα 3 έτη).
  • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Χορωδία (2 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄Ανωτέρα), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος).
  • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.