Σχολή Μονωδίας

Classes Σχολή Μονωδίας
Σχολή Μονωδίας
  • Διάρκεια σπουδών: περίπου 8 – 10 έτη ( Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη .
  • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (από την Μέση σχολή και μέχρι το πέρας των σπουδών), Πιάνο (μέχρι και την Μέση σχολή), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη αρχίζοντας από Β΄ Ανωτέρα), Ορθή προφορά ξένων κειμένων, Μελοδραματική (αρχίζοντας από την Ανωτέρα Α΄ μέχρι περάτωσης των σπουδών), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
  • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα
    σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.