Σχολή Κλασικών Κρουστών

Classes Σχολή Κλασικών Κρουστών
Σχολή Κλασικών Κρουστών
  • Διάρκεια σπουδών: περίπου 6 – 14 έτη ( Προκαταρκτική 1-2 έτη, Κατωτέρα 1-2 έτη, Μέση 2-4 έτη, Ανωτέρα 4 έτη.
  • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (από την Μέση σχολή και μέχρι το πέρας των σπουδών), Μορφολογία, Οργανογνωσία, Μουσική Δωματίου, Ορχήστρα, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
  • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

*Μερικά από τα κλασικά κρουστά της ορχήστρας είναι το Ταμπούρο, Τυμπάνια, Κύμβαλα, Ξυλόφωνο, Μαρίμπα, Βιμπράφωνο, Γκραν κάσα, Τρίγωνο και πλήθος άλλων.