Σχολή Εγχόρδων

Classes Σχολή Εγχόρδων
Σχολή Εγχόρδων

Βιολί

 • Διάρκεια σπουδών:  11 -12 έτη ( Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 χρόνια, Ανωτέρα 3 έτη.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄ Ανωτέρα), Ορχήστρα , Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄ Ανωτέρα).
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή). Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις.

Βιόλα

 • Διάρκεια σπουδών: 10 – 12 έτη ( Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄ Ανωτέρα), Ορχήστρα , Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄ Ανωτέρα).
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 1 έτος σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής. Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή).

Βιολοντσέλο

 • Διάρκεια σπουδών: 10 – 11 έτη ( Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄ Ανωτέρα), Ορχήστρα , Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄ Ανωτέρα).
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 1 έτος σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής. Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή).

Κοντραμπάσο

 • Διάρκεια σπουδών: 7 – 8 έτη ( Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 1 έτος, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.
 • Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄ Ανωτέρα), Ορχήστρα , Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη, αρχίζοντας από Β΄Ανωτέρα).
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 1 έτος σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής. Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα σχολή).