Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων

Classes Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων

Ειδικό Αρμονίας

 • Διάρκεια σπουδών: 3 έτη.
 • Γενικά μαθήματα: Σολφέζ (5 τάξεις), Πιάνο ( έως Μέση ), Γνώσεις απλής Αντίστιξης, Ιστορία της Μουσικής, Χορωδία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον επιτροπής.

* Οι υποψήφιοι εισάγονται στο Α΄ ή Β΄έτος Αρμονίας μετά από κατατακτήριες εξετάσεις κάθε Οκτώβριο.

Αντίστιξη

 •  Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.
 • Γενικά μαθήματα: Πιάνο ( έως και Β΄ Μέση ), Μορφολογία, Οργανολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον επιτροπής.

*Στην Σχολή Αντίστιξης εγγράφονται οι πτυχιούχοι Ειδικού Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Φούγκα

 • Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.
 • Γενικά μαθήματα: Πιάνο ( έως και Α΄Ανωτέρα ), Ενορχήστρωση.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον επιτροπής.

*Στην Σχολή Φούγκας εγγράφονται οι πτυχιούχοι Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Σχολή Σύνθεσης

 • Διάρκεια σπουδών: 4 έτη.
 • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού
  καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Διπλωματικές απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον
  επιτροπής.

*Στην Σχολή Σύνθεσης εγγράφονται οι πτυχιούχοι φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».