Παραδοσιακά Κρουστά

Classes Παραδοσιακά Κρουστά
Παραδοσιακά Κρουστά

Τουμπερλέκι, Ντέφι

  • Διάρκεια ατομικού μαθήματος : 45 λεπτά
  • Διάρκεια σπουδών: τουλάχιστον 3 – 6 έτη
  • Γενικά μαθήματα: Θεωρία – Σολφέζ 3 έτη