Μπουζούκι, Μπαγλαμάς, Τζουράς

Classes Μπουζούκι, Μπαγλαμάς, Τζουράς
Μπουζούκι, Μπαγλαμάς, Τζουράς

Τα αντιπροσωπευτικά όργανα της λαϊκής μουσικής είναι: το Μπουζούκι, ο Μπαγλαμάς, ο Τζουράς, κ.ά.

  • Διάρκεια ατομικού μαθήματος: 45 λεπτά
  • Διάρκεια σπουδών: τουλάχιστον 3 – 6 έτη
  • Γενικά μαθήματα: Θεωρία – Σολφέζ 3 έτη