Μουσική Τεχνολογία

Classes Μουσική Τεχνολογία
Μουσική Τεχνολογία

Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές μουσικής (και όχι μόνο), μπορούν να παρακολουθήσουν τακτικά μαθήματα για τη γραφή παρτιτούρας στον υπολογιστή με το πρόγραμμα SIBELIUS – FINALE  καθώς και να αποκτήσουν γνώσεις Ηχοληψίας – Ηχογράφησης.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
α) Μουσική σημειογραφία (Music Notation)
β) Ηχοληψία – Ηχογράφηση

Τμήμα Μουσικής Σημειογραφίας

  • Διάρκεια ατομικού μαθήματος ή σε τμήμα: 1 ώρα την εβδομάδα
  • Διάρκεια σπουδών: 1 έτος

Τμήμα Ηχοληψίας – Ηχογράφησης

  • Διάρκεια ατομικού μαθήματος: 1,30 ώρα την εβδομάδα
  • Διάρκεια σπουδών: 2 έτη