Μοντέρνο Τραγούδι

Classes Μοντέρνο Τραγούδι
Μοντέρνο Τραγούδι
  • Διαφραγματική αναπνοή και ορθοφωνία, Ανάπτυξη της φωνητικής έκτασης, Σκηνική παρουσία, Ερμηνεία, Ελληνικό και Ξένο ρεπερτόριο (ανάλογα με το ηχόχρωμα της φωνής), ηχογράφησης σε studio, κ.τ.λ.
  • Διάρκεια ατομικού μαθήματος : 60 λεπτά
  • Διάρκεια σπουδών: τουλάχιστον 3 – 6 έτη
  • Γενικά μαθήματα: Θεωρία – Σολφέζ 3 έτη