Ηλεκτρικό Μπάσο

Classes Ηλεκτρικό Μπάσο
Ηλεκτρικό Μπάσο

Ο σπουδαστής ακολουθεί 4 κύκλους όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η βασική θεωρία της μουσικής, αυτοσχεδιασμός, πρακτική εξάσκηση,κ.τ.λ.
Το Ηλεκτρικό Μπάσο χρησιμοποιείται σε διάφορα είδη μουσικής όπως heavy metal, pop, rock, blues, jazz, κ.τ.λ.

  • Διάρκεια ατομικού μαθήματος : 45 λεπτά
  • Διάρκεια σπουδών: τουλάχιστον 3 – 6 έτη
  • Γενικά μαθήματα: Θεωρία – Σολφέζ 3 έτη