Βυζαντινή Μουσική

Classes Βυζαντινή Μουσική
Βυζαντινή Μουσική

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

  • Διάρκεια ατομικού μαθήματος: 60 λεπτά την εβδομάδα.
  • Διάρκεια σπουδών: 5 – 7 έτη (5 έτη για Πτυχίο και 2 επιπλέον έτη για Δίπλωμα).
  • Γενικά μαθήματα: Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής (3 έτη), Σολφέζ (3 έτη), Τυπικό, Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής, Υμνολογία, Μετρική, Λειτουργική.
  • Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή, λαμβάνει μέρος σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις και μετά από 2 έτη σε Διπλωματικές, ενώπιον επιτροπής. Όταν ο σπουδαστής σημειώνει εξαιρετική επίδοση, μπορεί άμεσα να λάβει μέρος σε Διπλωματικές εξετάσεις (αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει την Ανωτέρα Σχολή).