Κλασικές Σπουδές

Το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας λειτουργεί από το 1938 και επανασυστήθηκε με την απόφαση 97048 της 14 Δεκεμβρίου 2011, (ΦΕΚ 165/Β/6-2-2012). Το Δημοτικό Ωδείο λειτουργεί ως αυτοτελές τμήμα τουυ Δήμου Λαμιέων, είναι αναγνωρισμένο από το κράτος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. Η νομοθεσία για τη λειτουργία των Ωδείων ( Β.Δ. 11/11/1957, ΦΕΚ 229/Α/1957 ) αναγνωρίζει μόνο τα τμήματα Κλασικών Σπουδών. Στα τμήματα αυτά οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους αποκτούν τίτλους σπουδών Πτυχίο ή Δίπλωμα μετά από απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον πενταμελούς επιτροπής. Το σχολικό έτος αποτελείται από το άθροισμα δύο συνεχών εξαμήνων. Κάθε σπουδαστής εφόσον απαιτείται, υπόκειται σε :

Προαγωγικές (αλλαγή τάξης) και Απολυτήριες εξετάσεις ( πτυχιακές ή διπλωματικές) κάθε Ιανουάριο ή Ιούνιο
Επαναληπτικές εξετάσεις τον μήνα Σεπτέμβριο
Κατατακτήριες εξετάσεις μόνο τον μήνα Οκτώβριο

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται μία φορά κάθε χρόνο και σε αυτές μπορούν να πάρουν μέρος σπουδαστές που είτε δεν έχουν εγγραφεί μέχρι τότε σε ωδείο αλλά έχουν διδαχτεί κατ’ οίκον, είτε σπουδαστές που έχουν διακόψει τις σπουδές τους στο ωδείο για περισσότερο από 2 έτη. Οι σχολές των εκάστοτε τμημάτων χωρίζονται σε 4 τάξεις: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση και Ανωτέρα. Για όλα τα τμήματα σπουδών μπορεί να ισχύσει ο διπλάσιος χρόνος φοίτησης ανά τάξη και για την αλλαγή αυτής ο σπουδαστής υπόκειται υποχρεωτικά σε προαγωγικές εξετάσεις. Διάρκεια ατομικού μαθήματος ανά τάξη:

Προκαταρκτική: 45 λεπτά
Κατωτέρα: 50 λεπτά
Μέση: 60 λεπτά
Ανωτέρα: 90 λεπτά
Ανώτερα Θεωρητικά: 60 – 120 λεπτά την εβδομάδα, ανάλογα με το αντικείμενο που διδάσκεται