Παραδοσιακό Κλαρίνο

Classes Παραδοσιακό Κλαρίνο
Παραδοσιακό Κλαρίνο
  • Διάρκεια ατομικού μαθήματος: 45 λεπτά
  • Διάρκεια σπουδών: τουλάχιστον 3 – 6 έτη
  • Γενικά μαθήματα: Θεωρία – Σολφέζ 3 έτη